tisdag 19 januari 2010

Social hållbarhet

Gränslandet mellan privat och offentlig verksamhet, mellan frisk och sjuk, mellan stuprör och hängränna; de är spännande och viktiga frågor. Dagen har gått i ett socialt tema, men på ett kanske lite annorlunda sätt.

Förmiddagen ägnades åt att planera anförandet på kommande kommun- och landstingsdagar. Preliminär rubrik "Ekonomi för långsiktig social hållbarhet". Eftermiddagen ägnades åt ett seminarium på temat "Sociala företag - en möjlighet till arbete".

Grundstomen i dessa båda handlar om att ge människor möjlighet att arbeta - efter sin förmåga. De berättelser jag hör om personer som nu "tvingats" till arbetsförmedlningen från sjukförsäkringen och därmed hittat tillbaka till livet, stärker min tilltro till den viktiga synvändan i samhället. Men det ställer också ökade krav på att samhället gemensamt hittar metoder och verktyg som fungerar för människor som lever i gränslandet.

Har du en egen berättelse på temat så skicka den gärna till mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar