lördag 2 januari 2010

Garanterat varsel ingen bra arbetsstart för ungdom

Idag publicerades i SvD uppföljningen av mitt agerande mot LO's förslag; att se alla gymnasieungdomar som varslade. Kul att läsa några av kommentarerna. Som jag ser det måste en kombination av olika delar fungera.

Gymnasieutbildningar som lär både för arbete, högre studier och entreprenörskap. Allt behöver inte rymmas i samma program. Ungdomar är olika, vill olika och arbetsmarknaden efterfrågar olika. Någon skriver i sin kommentar om lärlingsutbildningar, som även jag ser som en viktig del i valet för en ungdom som vill komma i arbete.

Incitament och lagar som leder till ökad rörlighet på arbetsmarknaden skulle kunna gynna ungdomar, men kanske mest "företaget Sverige" i stort.

Ungdomar måste också ta ansvar för att nu går de in i vuxenlivet. Det är deras liv och framtid det handlar om. Några orkar inte ta tag i sitt liv och verkar inte bry sig. Min uppmaning; Ryck upp er och ta den hjälp som finns att få. Ge inte upp!

Så kommer vi till det jag jobbar närmast; myndighetssamverkan och finansiell samordning. För att kunna stödja de ungdomar som behöver hjälp att komma i arbete har det i Haninge betytt mycket att jobba tillsammans mellan skola, arbetsförmedling och kommunens arbetscentrum m fl. Som ordförande i Samordningsförbundet Haninge har jag nära följt vad det inneburit för ungdomarna att "fångas upp" och få stöd tidigt. Redan första veckan börjar samtal och individuell handledning. I Ungdomsteamet finns en stor bredd av insatser som utgår efter ungdomens behov. Att över 80 % gått till arbete eller vidare studier tycker jag är lysande. Det vi har svårt att göra är att hjälpa en ungdom som inte vill själv. Men vi har även motivationskurser. Därför menar jag att ungdomens egen vilja och motivation har stor betydelse.

Gott nytt år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar