måndag 25 januari 2010

Jobbskatteavdrag - vad ger det?

När du nu får lönen för januari. Sätt då in siffrorna och andra uppgifter på följande sida och se differensen jämfört med en politik utan infört jobbskatteavdrag.

Varför jobbskatteavdrag? Allt tal om arbetslinjen och att det ska löna sig att arbeta kontra dom som inte har jobb?

Enkelt kan man säga att ju fler som jobbar, desto mer skattepengar kommer in till samhällets gemensamma välfärd. -> Med många som får lön, ökar efterfrågan på varor och tjänster. -> Fler behövs då på arbetsmarknaden. -> Det blir en positiv tillväxtspiral. -> Med ökad tillväxt stiger pensioner och förutsättningarna för god välfärd.

Detta är en en ytterst förenklad bild, jag vet, men den lyfter ändå tanken till ett lite vidare perspektiv än den egna ekonomin.

Höga skatter ger inte med automatik bättre välfärd. Men med mer kvar i plånboken ökar valen av vad man vill göra med pengarna. Något som brukar uppskattas och leda till att det där med att jobba faktiskt är värt ansträngningen.

1 kommentar: