fredag 22 januari 2010

Lyssna på barn!

I Haninge kommuns arbete med barnkonventionen så ingår att hitta nya vägar för att lyssna på barn och att öka barns delaktighet.

Idag presenterade ca 40 barn en modell för hur de vill se den kommande skolgården i vår nya kommundel. Därefter fick barnen intervjua politiker och tjänstemän, fika och sen gå på rundvandring i kommunhuset.

Barnen vill ha utrymme för lek, rörelse och kreativitet, men också en lugn grönskande oas där man bara kan va'. Barnens fantastiska byggmodell står nu i kommunhusets entré bredvid planmodellen. Eleverna beskrev också hur skolgården kan användas för att nå målen i skolan.

Tack till elever och personal från Måsöskolan och till de tjänstemän som jobbat med projektet. Lycka till i fortsättningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar