tisdag 22 februari 2011

Barn och ungas framtid

- Det bekymrar mig att vi i detta välfärdsland får unga som mår allt sämre. Det är hög tid för ett kraftigt trendbrott!

Stort fokus för mitt arbete ligger på barn och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. Framför allt jobbar vi i Haninge nu med ungas psykiska hälsa. En djupgående rapport har tagits fram som visar vad vi gör, vilka utmaningar vi har eller står inför, risk- och skyddsfaktorer samt vad som är framgångsrikt.

Mina intryck av rapporten stärker mig i det som vi kristdemokrater ofta pratar om:
- En av de viktigaste skyddsfaktorerna är ett gott samspel mellan föräldrar och barn.
- Kunskap och trygghet i skolan är jätteviktigt, där både det pedagogiska och sociala är avgörande.
- Fler i arbete ökar hälsan och framtidstron.

Barn och ungas delaktighet och möjlighet att få tycka till och bli lyssnade på är viktigt. Inte bara för att öka deras inflytande, utan för att det ger oss vuxna insikter och kunskaper som kan vara direkt avgörande för att lyckas möta dagens utmaningar. På söndag åker jag till Östersund för att på måndagen tala på en stor regional konferens om "Barnkonventionen från teori till praktik - och varför det är viktigt".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar