torsdag 9 september 2010

Haninge stadskärna växer nu

Nu händer det äntligen saker i verkligheten för framväxten av stadskärnan i Haninge. Idag undertecknades avtal med SL om en ny och attraktiv bussterminal, som ska ersätta gamla Handenterminalen och bättre knyta an till pendeltågen. Så småningom ska bostadskvarter med handel och parkområden kunna byggas ovanpå den nya bussterminalen, som delvis kommer att utformas som en galleria.

Idag togs också första spadtaget för 196 nya och attraktiva hyresrätter, som byggs på nuvarande parkeringsyta söder om Haninge Centrum. Husen byggs dessutom som energieffektiva passivhus, vilka blir de första i Haninge.

Det ska bli riktigt trevligt att se stadskärnan växa och successivt få bort de enorma asfalterade parkeringsytorna som finns där idag. Fram för ljusa, trevliga mötesplatser, ett attraktivt boende och nya spännande butiker mm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar