måndag 21 december 2009

Garanterat varslade ungdomar

Ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få jobb är en lika viktig som het fråga. På SvD's Brännpunkt föreslår LO att gymnasieungdomar ska ses som varslade, för att snabbare få stöd av arbetsförmedlingen.

Jobbgarantin för ungdomar har sina begränsningar, men genom ett gott samarbete mellan kommun och arbetsförmedling så finns lösningar att hitta.

Genom Haninge Samordningsförbund har ett särskilt ungdomsteam byggts upp, som stödjer och coachar ungdomen från första veckan. 80 % av deltagarna har gått till arbete eller studier efter avslutad insats. De ungdomar som har mer komplexa problem kommer nu kunna få särskilt stöd genom vårt nystartade ESF-projekt Grenverket.

Lokala behov och förutsättningar fångas upp av vårt Samordningsförbund och blir till möjligheter som gynnar våra invånare. Det bästa regeringen kan göra är att se till att finansiella samordningsförbund får trygga och långsiktiga spelregler som kan leda till utveckling.

(Detta inlägg finns också på kommunledningen.se)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar