söndag 6 maj 2012

Nordiskt ministermöte om Barnkonventionen

Deltog i torsdags i ett nordiskt ministermöte angående barnkonventionens rättsliga status. Några länder har gjort barnkonventionen till lag, andra är i process att ev. göra det. Vilken form ger barnen bäst skydd och rätt?

De som har inkorporerat konventionen i lagen vittnar om att den har fått ökad tyngd och ökad status i samhället. Men det räcker inte att göra barnkonventionen till lag, man måste också jobba med förtydliganden i övriga lagar, hur de tillämpas och att barnens rätt väger tyngre vid eventuell konflikt med annan lagstiftning.
När det gäller tillämpningen är det framförallt i kommuner och landsting som arbetet genomförs. Därför är det viktigt att vi i kommunerna hjälper och stöttar varandra i hur vi gör det på bästa möjliga sätt.

Varför ska just barnkonventionen få denna tyngd? För att barn är de mest skyddsvärda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar