tisdag 10 maj 2011

Dagens pressmeddelande

Haningepolitiker vald som vice ordförande i Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS

Marie Litholm (KD), ordförande för Samordningsförbundet Östra Södertörn, omvaldes som vice ordförande för NNS vid årsmötet som nyligen hölls i Norrköping.

NNS är en intresseorganisation som bildats för att främja samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet, samt att föra samordningsförbundens talan på nationell nivå.

– Det är glädjande att få vara med och leda ett nätverk som lyckats så väl med att lyfta fram fördelarna och vinsterna med att myndigheterna samverkar kring personer som behöver rehabilitering för att snabbare komma tillbaka i arbete, säger Marie Litholm (KD) ordförande för Samordningsförbundet Östra Södertörn.

– NNS har bara funnits i ett och ett halvt år, men har redan synts i debatten och bidragit till kunskapsutveckling. Vi har verkligen blivit en röst att räkna med i diskussionen på nationell nivå om hur man bäst ska kunna ge stöd åt de som är i, eller riskerar att hamna i utanförskap, säger Marie Litholm (KD), nyligen vald till vice ordförande i NNS.

Fakta:
Sedan den 1 januari 2004 har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner möjlighet att samordna sina insatser för människor som behöver rehabilitering. Denna samordning fordrar dock en överbyggnad, vilket är skälet till att samordningsförbund bildats i snabb takt runt om i Sverige. I dag är antalet drygt 80 och cirka 200 kommuner ingår i ett samordningsförbund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar