onsdag 18 februari 2015

Att få ge uppskattning till vardagshjältar är så kul!

Marie Litholm och Dennis Aksay
Fick äran att delat ut 2014 års Vitsippspris till Dervis "Dennis" Aksay, initiativtagare till X-Cons i Haninge.

Första gången jag mötte Dennis var jag ordförande i socialnämnden och vi vågade då satsa på att ge X-Cons ett föreningsstöd för att börja bygga upp sin verksamhet. Idag har de i princip en dygnet runt-verksamhet med allt från ungdomsgård, uppsökande verksamhet, skyddsronderingar, nattvandring och mycket annat. De jobbar också i samverkan med kriminalvården för att kunna möta upp personer som avtjänat sina straff och som behöver en ny positiv gemenskap och sysselsättning.

Dennis har blivit en stark förebild för många ungdomar och han har etablerat en positiv samverkan med lokal polis, socialtjänst och kommunen i övrigt.

2014 års Vitsippspris delades ut till Dennis Aksay, X-Cons med motiveringen:

"Få är så utsatta som en x-kriminell som efter avtjänat straff försöker hitta en väg tillbaka in i samhället. Genom att ta initiativ och starta verksamheten X-Cons i Haninge har ex-kriminella fått chansen till ett nytt liv och en ny mening. Likaså har många unga i gråzonen fått möjlighet till ett bättre och tryggare liv med en positiv framtidstro. X-Cons har blivit en positiv samhällskraft."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar