onsdag 24 oktober 2012

Fantastisk dag med barn och unga i fokus

Igår formades det nybildade regionala nätverket för barns och ungas rättigheter, i Stockholmsregionen. Som politiskt ansvarig för barnrättsfrågorna i Haninge, tog jag initiativet i våras och nu är vi där. Drygt 10 kommuner kommer att delta, liksom Rädda Barnen, Sveriges elevråd och landstinget.

Förmiddagen ägnades åt att diskutera våra respektive förväntningar, vad vi vill åstadkomma och hur vi ska lägga upp arbetet. Många erfarenheter hämtades från det nationella Partnerskapet för Barnkonventionens genomförande, där Haninge ingår.

På eftermiddagen (som genomfördes som öppet arrangemang) kom Barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg och ägnade två timmar åt att fylla oss med hjärtgripande budskap och inspirerande kunskaper. Sverige och vi i kommunerna har fortfarande en del att jobba med innan vi kan säga att vi lever upp till varesig Barnkonventionen eller regerings strategi för barnets rättigheter. Regeringen fick dock beröm för att agera fort och att ansvarig minister, Maria Larsson, valt att lyssna på barns och ungas egna berättelser och därefter gått till handling.

Även SKL (Sveriges kommuner och landsting) vill gärna medverka i det nya nätverket och har därför tagit kontakt med mig efter gårdagens program. Positivt att vi också kan räkna med BO's stöd framöver. Det är riktigt roligt att ha dragit igång någonting som så tydligt uppskattas och som det så uppenbart fanns ett behov av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar