fredag 27 januari 2012

Psykisk ohälsa hos unga

Gripande seminarium om barns röster kring psykisk otrygghet, ensamhet och annat som barn råkat ut för. Belysande att de har väldigt liten kunskap om vad som är okej att bli utsatt för och inte. Plötsligt fick kunskap om barnkonventionen en annan innebörd. En utmaning är att få barn att förstå och veta sina rättigheter på ett sätt som är anpassat för barn. Vuxna har också rätten och skyldigheten att sätta gränser, att finnas där för barnen.

Ett av mina citat passar synnerligen bra igen; Fattigast är det barn som inte har en famn att krypa upp i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar